Pediatrické oddělení

Dětské oddělení Fakultní nemocnice Bulovka funguje jako samostatné pracoviště nemocnice od 1. října 1949. V roce 1996 se oddělení přestěhovalo z původního umístění do nově zbudovaného pavilonu 15, kde sídlí společně s Gynekologicko-porodnickou klinikou, Neonatologickým oddělením a Klinikou plastické chirurgie. 

Oddělení má  30 lůžek včetně 5 lůžek nižší intenzivní péče. V současné době disponujeme také dvěma nadstandardními pokoji, které jsou přednostně obsazovány kojenými dětmi s matkou.

V ambulantní i lůžkové části oddělení pečujeme o  děti od  novorozeneckého věku do 19 let. Ambulantní složka je rozdělena na všeobecnou ambulanci a ambulance specializované. K našim zaměřením patří onemocnění dýchacích cest, alergie, bronchiální astma, onemocnění trávicího traktu, ledvin a močových cest a endokrinní choroby. Externisty je zajištěna i péče kardiologická a péče dětského neurologa. Naši lékaři zajišťují pediatrickou konsiliární službu pro celou Fakultní nemocnici Bulovka.

Kontakty
Ambulance: +420 26608 2383
Lůžková část: +420 26608 2245

V rámci specializovaných ambulancí běží na Dětském oddělení dlouhodobě endoskopický program se zaměřením na choroby dýchacích cest a plic a zažívacího traktu (fibrobronchoskopie, fibrogastroduodenoskopie). Provádíme také funkční vyšetřování plic (spirometrie, zátěžové testy).

Ročně hospitalizujeme okolo 1600 dětských pacientů a 1000 – 1100 doprovázejících rodičů.  Na ambulancích ošetříme ročně 20 – 25 tisíc dětí.

Dětské oddělení FNB je školicím pracovištěm jak v pregraduální, tak v postgraduální výuce. Na oddělení absolvují své pediatrické stáže studenti několika lékařských fakult. Oddělení je akreditovaným pediatrickým pracovištěm, kde probíhá předatestační příprava lékařů v základním oboru Dětské lékařství a Praktické lékařství pro děti a dorost, a dále školení lékařů některých dalších oborů.

Materiály ke stažení:

  • Naši sponzoři – přehled sponzorských darů získaných pro Dětské oddělení naleznete zde.
  • Obsah soli v potravinových produktech zařazených do skupin ke stažení zde.