Ordinační hodiny

PO-ČT: 8.15–⁠12.00, 13.00–⁠14.30
PÁ: 8.15–⁠12.00

Telefon na oddělení: +420 26608 2242

Návštěva ordinace po předchozím objednání. Podmínkou přijetí do péče je doporučení ošetřujícího lékaře. Bez doporučení jsou přijímáni onkologičtí pacienti, dle možností budou vyšetřeni ihned. K vyšetření si připravte lékařskou zprávu.

O pacienty je připraven se postarat tým lékařek a zkušených zdravotních sester včetně psycholožky.

Placené služby

 • Rebox: 50 Kč za jedno ošetření
 • Vakuterapie – baňky: 80 Kč za jedno ošetření
 • Akupunktura: 290 Kč (první návštěva), 170 Kč (druhá a další návštěva)

Nabízíme také spolupráci s domácím hospicovým sdružením.

Ambulantní pacienti – indikace

Pečujeme o pacienty s chronickou bolestí (algické stavy trvající cca 2 měsíce a déle) bez odezvy na dosavadní analgetickou terapii. Jedná se zejména o následující stavy:

 • kloubní syndromy, coxarthrózy a gonarthrózy na konzervativní terapii i před výkonem
 • chronické vertebrogenní syndromy zejména s kořenovými projevy
 • regionální dystrofické syndromy
 • poúrazové syndromy a fantómové bolesti
 • polyneuropatické syndromy u diabetiků a pacientů po chemoterapii
 • migrenosní bolesti hlavy
 • psychosomatické syndromy a bolesti nejasné etiologie
 • neuralgie
 • pacienti s herpes zooster i s krátkou anamnézou
 • pacienti s onkologickou bolestí, příp. onkologickou diagnózou již na počátku onemocnění
 • pacienti před závažnějšími operačními výkony – předoperační až pooperační péče
 • psychoterapie včetně péče o rodinné příslušníky

Kontakty

Vedoucí lékař

MUDr. Irena Pechanová

+420 26608 2242 irena.pechanova@bulovka.cz