Duchovní péče

Pacienti, jejich rodiny a blízcí, i personál Fakultní nemocnice Bulovka, mohou využít služeb týmu nemocničních kaplanů. Zároveň je pro ně k dispozici i nemocniční kaple.
 

Nemocniční kaplani

Kaplani ve Fakultní nemocnici Bulovka jsou vysláni svými církvemi, na základě uzavřené smlouvy s nemocnicí.
Nabízejí rozhovor, naslouchání, laskavé setkání, lidskou blízkost a doprovázení v době nemoci. Pomáhají snižovat stres, překonávat osamění a hledat cestu, jak důstojně zvládnout obtížnou situaci. Těm, kdo mají zájem, nabízejí modlitbu, svátosti, četbu Bible nebo bohoslužby.
Poskytují současně i motivaci porozumění a naději.

Nemocniční kaplani poskytují péči v duchovní oblasti všem lidem bez rozdílu jejich vyznání či světového názoru. Zachovávají mlčenlivost a respektují svobodu svědomí. Na žádost jsou k dispozici při udílení svátosti. Spolupracují s dalšími duchovními státem uznaných církví a na vyžádání s nimi zprostředkují kontakt.

Role of the chaplains in the wards

  • Mgr. Jan Kolouch - Department of Radiation Oncology,  Department of Orthopaedics - Department of Traumatology and also on request.
  •  
  • Mgr. Jakub Jirovec, Ph.D. - Department of Internal Medicine, Department of Neurology, sacramental service on request.
  • Bc. Gisela Younis - Department of Surgery, Department of Aftercare, Department of Pneumology (pulmonary).

 

Chapel of Divine Mercy

The hospital chapel is located in building number 3, on the ground floor, in the connecting corridor.This location is open to anyone seeking a quiet place to contemplate alone, or by appointment, a conversation with the chaplain can take place here.

The chapel at Bulovka University Hospital is open daily from 6 a.m. to 6 p.m.
 

Devotions and devotions in the hospital chapel

Wednesday11.30-12.00 ⇢ the Sacrament of Reconciliation.
12.00-12.30 ⇢ Holy Mass.

Friday12.00-13.00 ⇢ Adoration.
15.00-15.30 ⇢ Prayer of the Chaplet of Divine Mercy.

Interview, administration of Holy Communion and administration of the sacraments on the wards is possible at any time by prior arrangement with the hospital chaplain. 

 

Contacts

Hospital Chaplaincy Coordinator
Mgr. Jan Kolouch

 

Friendly Sites

Hospital Chaplaincy Association
Catholic Hospital Chaplaincy Association