Národní centrum HIV/AIDS

Vedení centra

Vedoucí HIV/AIDS centra

MUDr. David Jilich

+420 26608 2629 +420 26608 2706 david.jilich@bulovka.cz