Sociálně-zdravotní oddělení

Posláním zdravotně sociálního pracovníka ve zdravotnictví je pomáhat pacientům a jejich blízkým zvládnout negativní sociální důsledky nemoci.

Sociální péče je uskutečňována v úzké interdisciplínární spolupráci se zdravotnickými pracovníky, s rodinou pacienta, a také v úzké součinnosti s příslušnými úřady a zdravotnickými zařízeními, podle konkrétních potřeb a problémů pacienta. Je určena pacientům, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a tuto situaci nejsou schopni zvládnout vlastními silami a to z důvodu nemoci, zdravotního postižení, věku, ztráty soběstačnosti, osamělosti, závislosti, nedostatečného sociálního zázemí.

Sociální práci zajišťuje 6 sociálních pracovnic, které docházejí na přidělené kliniky, kde zabezpečují péči pro dospělé a dětské pacienty.

Zajišťují:

Služby sociální péče – pečovatelské služby, centra denních služeb, domovy pro seniory
Služby sociální prevence – azylové domy, stacionáře, noclehárny, kontaktní centra.
Zdravotní služby – domácí ošetřovatelské služby tzv.Home-Care, hospicovou péči, lůžka následné péče, Léčebny pro dlouhodobě nemocné, Gerentologická a ošetřovatelská centra.


Kritéria pro poskytování sociálně zdravotní pomoci:

Dospělý pacient

Těhotné matky nebo matky po porodu

Dětský pacient

Kontakty a přidělená oddělení

 

Vedení oddělení

Vedoucí oddělení

Bc. Dana Havlová, DiS.

+420 26608 2230 dana.havlova@bulovka.cz