Oddělení urgentního příjmu

Urgentní příjem poskytuje péči pro akutně nemocné či zraněné pacienty, jejichž stav vyžaduje provedení diagnostiky a zahájení léčby v co nejkratším možném čase. Jedná se o tzv. vysokoprahový urgentní příjem, který slouží k příjmu pacientů se selháváním základních životních funkcí nebo v bezprostředním ohrožení života.

Kapacita pracoviště je sedm plně monitorovaných lůžek pro intenzivní a resuscitační péči, na třech lůžkách s možností umělé plicní ventilace. K dispozici je také jedno lůžko, které splňuje všechny požadavky na hygienicko-epidemiologický režim potenciálně infekčního pacienta.

Součástí prostor je plně vybavený operační sál s možností provedení jakéhokoliv výkonu směřujícího k záchraně života pacienta – moderní laparoskopická věž, cell-saver (přístroj na rekuperaci krevních ztrát), anesteziologické zázemí atd.

Telefonní kontakt: +420 26608 4525

Provoz zajišťují kmenoví lékaři společně s týmem lékařů chirurgické, anesteziologické a ortopedické kliniky a stejně tak i nelékařský zdravotnický personál – zdravotní sestry, záchranáři a sanitáři.

Toto oddělení se ve spolupráci s lékařskými fakultami podílí na praktické výuce studentů oboru zdravotnický záchranář a specializačnímu vzdělávacímu programu v oborech anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína pro zdravotní sestry.

Kontakty

Primář

MUDr. Jakub Bala

+420 26608 4525 jakub.bala@bulovka.cz

Vedoucí NLZP

Bc. Svatopluk Žáček

+420 26608 4525 svatopluk.zacek@bulovka.cz