Laboratoř dále provádí na základě předchozí telefonické domluvy specializovaná toxikologická vyšetření jako např. analýzu vlasů pro odhalení možného zneužívání drog a léčiv, která je vhodná pro detekci neznámé látky v dané matrici po dlouhodobé expozici, kdy z biologického materiálu jako je krev, moč či žaludeční obsah, již není možné danou toxickou látku prokázat. Další specializovanou analýzou, kterou je laboratoř schopna na vyžádání provést je i analýza smolky u novorozenců matek s podezřením na drogovou závislost.

Rutinně se v laboratoři stanovují hladiny alkoholu a vybraných omamných a psychotropních látek v krvi

Spoluprací mezi Oddělením klinické farmacie a toxikologickou laboratoří vznikla nová, vysoce specializovaná laboratoř, tzv. úsek klinické toxikologie a farmacie, se zaměřením na stanovení široké palety plazmatických koncentrací léčiv pro účely sledování tzv. správné compliance u pacientů. Spuštění laboratoře do běžné praxe je plánováno na rok 2022).

 

Klienti, kterým poskytujeme své služby

  • klinická pracoviště – pro diagnostické účely u hospitalizovaných i ambulantních pacientů
  • soudní lékařství – vyšetření biologického materiálu, který je odebraný v souvislosti s prováděnou pitvou u zemřelých osob
  • pro orgány činné v trestním řízení – za účelem objasnění příčiny spáchaného trestného činu v souvislosti s užitím návykové látky či jiných toxikologicky významných látek
  • pro soukromé osoby – při podezření na užití alkoholu či jiných omamných a psychotropních látek a dalších jedů.
  • pro právnické osoby nebo firmy – vyšetření zaměstnanců podezřelých na užití alkoholu či jiných omamných a psychotropních látek

 

Úroveň a stav akreditace

Toxikologická laboratoř Fakultní nemocnice Bulovka je evidována v Registru klinických laboratoří a splňuje základní technické a personální požadavky pro vstup do tohoto registru a obdržela Osvědčení o úspěšném splnění podmínek Registru 814 (RKL/0325/814). Toxikologická laboratoř má zaveden systém kvality, je akreditována a pravidelně auditována nezávislou organizací NASKL ČLS JEP a úspěšně plní všechny požadavky, které vycházejí z požadavků normy ČSN EN ISO 15189. 

Laboratoř se pravidelně za účelem prokázání své způsobilosti zúčastňuje mezilaboratorních porovnávacích zkoušek, včetně tří typů mezinárodního externího hodnocení kvality, jejichž výsledkem je certifikace laboratoře o odborné způsobilosti prováděných specializovaných toxikologických vyšetření. 

Odkazy a dokumenty ke stažení:

Vedení

vedoucí toxikologické laboratoře

Ing. Ivana Vohnická

+420 26608 3438 ivana.vohnicka@bulovka.cz